130 internationale genetica experts komen bij elkaar in MECC Maastricht

Een op de vijf paren krijgt te maken met een onvervulde kinderwens. Bij een aanzienlijk deel daarvan spelen genetische afwijkingen in de embryo’s een rol. Van 13-15 april 2016 vindt een zogeheten campus course rondom dit thema plaats in MECC Maastricht: All about preconception, preimplantation and prenatal genetic testing. Zo’n 130 health care professionals, afkomstig uit Europa, Amerika en Azië, reizen hiervoor af naar Maastricht.

Groot belang

De technische ontwikkelingen in de reproductieve genetica gaan razendsnel en er komen daarom steeds meer paren met steeds complexere genetische problematiek op de spreekuren van de professionals. Het is voor hen van groot belang om inzicht te hebben in de mogelijkheden en vooral ook onmogelijkheden van de diverse testen en methoden die ter beschikking staan, om zo patiënten een optimale behandeling te kunnen geven.

De cursus bestaat uit wetenschappelijke, state-of-the-art lezingen die betrekking hebben op controverses en de laatste ontwikkelingen op het gebied van preconceptie, pre-implantatie en prenatale genetische testen. Daarnaast kunnen de deelnemers door middel van interactieve debatten hun bestaande kennis uitbreiden en nieuwe kennis en ideeën op andere vakgebieden opdoen. Daarmee worden zij in staat gesteld om van de verschillende genetische diagnostische methoden die nu beschikbaar zijn de voor- en nadelen te overwegen en verantwoord toe te passen in de reproductieve zorg.

Dit alles onder het bijbehorende motto: Gezond zwanger worden, zwanger zijn en zwanger blijven.

Deelnemers
De campus course brengt deskundigen uit zowel de medische genetica als op het vakgebied van de menselijke voortplanting samen: klinisch genetici, moleculaire genetici, cytogenetici, medisch ethici, gynaecologen, klinisch embryologen, IVF artsen, IVF verpleegkundigen en echoscopisten. Zij zijn allemaal uit hoofde van hun professie betrokken bij het onderwerp.

Maastricht UMC+
Wetenschappers en clinici van het Maastricht UMC+ hebben al sinds het ontstaan van PGD in begin 90-er jaren van de vorige eeuw een pioniersrol gespeeld bij de ontwikkelingen in het vakgebied. Van ontwikkelen van methoden tot het in kaart brengen van de problematiek die een rol speelt bij alle vormen van reproductieve genetica.

Het Maastricht UMC+ is nog altijd het enige centrum in Nederland met een volledige vergunning voor het uitvoeren van PGD (IVF, genetische analyse en embryoselectie). De cursus voor experts draagt bij aan internationale profilering binnen het vakgebied en zet Maastricht bovendien op de kaart als gerenommeerde bestemming voor (zulke) medische bijeenkomsten.

Betrokkenen en organisatoren
Reproductieve Genetica is als het ware het product van de kruisbestuiving tussen Klinische Genetica en Reproductieve Geneeskunde.

Voor deze cursus bundelen de twee meest prominente Europese verenigingen binnen deze vakgebieden hun krachten: de European Society of Human Genetics (ESHG) en de European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE).

Wetenschappers van het Maastricht UMC+ hebben in de loop der jaren een prominente rol gespeeld binnen ESHG en ESHRE:

Prof. Han Brunner, hoofd van de afdeling Klinische Genetica, is momenteel voorzitter van de ESHG.

Em. prof. Hans Evers, voormalig hoofd van de Voortplantingsgeneeskunde en em. prof. Joep Geraedts, voormalig hoofd van de Klinische Genetica, zijn beiden voorzitter geweest van de ESHRE.

Dr. Edith Coonen, Klinisch Embryoloog en werkzaam voor zowel de Klinische Genetica als de Voortplantingsgeneeskunde, is momenteel voorzitter van het ESHRE PGD Consortium, dat zich al sinds 1996 bezighoudt met het verzamelen van wereldwijde PGD data en zich actief inzet voor het promoten van 'good practice' en het geven van onderwijs door middel van cursussen als die zij nu organiseert op het gebied van reproductieve genetica.

Nieuwsbrieven

Volg ons via onze nieuwsbrieven.


i-lov-my-ears.jpg

Wij zorgen voor een veilig volume en verkopen gehoorbescherming tijdens evenementen. Waarom? Omdat je gehoorschade niet kunt genezen, maar wel kunt voorkomen. Daarom vinden wij dat je je oren zo goed mogelijk moet beschermen tegen schadelijke invloeden. Op de website van I Love My Ears vind je handige tips hoe je je oren zo goed mogelijk kunt beschermen en toch kunt blijven genieten van muziek.

Nieuwsbrieven

Het laatste nieuws, aankondigingen en kortingsacties.

beyond boundaries

ufi-logo_wit1.png
logo_aeo2018.png
green_key_2018.png
+31(0)43 38 38 383Forum 100 | 6229 GT Maastricht